Your slogan here

Start-Up Nation

Start-Up Nation România 2020: Tot ce trebuie să știi
despre finanțare, beneficiari și cheltuieli


În România s-a lansat, pentru al treilea an consecutiv, programul Start-Up Nation de finanțare a unei afaceri prin fonduri europene nerambursabile. În calitate de membru al Uniunii Europene, și țara noastră este printre cele care beneficiază de instrumente financiare puse la dispoziția mediului de business și care au ca scop susținerea creșterii economice, a competitivității dar și de ocupare a forței de muncă sau inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor sau tinerilor absolvenți. Dintre pachetele de programe puse la dispoziție în acest mod, programul Start-Up Nation s-a bucurat de mare succes la primele două ediții din 2017 și 2018. Deoarece se adresează în principal IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii) dar și antreprenorilor sau persoanelor fizice care doresc să își transpună o idee sau o pasiune în afacere, o relansare a acestuia pentru mediul de afaceri este așteptată cu mare nerăbdare și interes. Multe idei creative, inedite sau aptitudini teoretice au putut astfel să fie puse în practică și să ajungă la materializare prin intermediul fondurilor europene nerambursabile care au putut fi accesate în acest mod, prin programul Start-Up Nation Romania, numărul numărul de proiecte trimise și aprobate doar pentru 2018 fiind astfel de peste 33.000.


Finanțare:
Finanțarea este de maxim 100%, însă nu poate depăși suma de 200.000 lei (aproximativ 42.000 EUR0), inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare, pentru fiecare beneficiar.

Beneficiari:
Printre beneficiarii de fonduri pentru program se numără:
-Societăți comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) înregistrate conform Legii nr. 31/1990care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate specificate. Sunt favorizate societățile debutante de exemplu de tip SRL-D înființate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2001, cu modificările și completările ulterioare.
-IMM-uri cu până la 249 angajați și care realizează o cifră de afaceri anuală netă mai mică de 50 mil. EUR sau dețin active totale de maxim 43 mil. Eur, echivalentul în lei.

-Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprindere unică.

-Au capital social integral privat;
-Sunt înregistrate la ORC și au sediul social sau punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României.-Sunt înființate după data de 30 ianuarie 2017, respectiv după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 10/2017 de către persoane fizice.
-Sunt înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM ce desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
-Nu au datorii sau datorii eșalonate la bugetul general consolidat sau la bugetele locale la data semnării acordului de finanțare, atât pentru sediul social cât și pentru orice punct de lucru.
-Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 EUR pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
-Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii și nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente.


În cadrul programului, asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăți pot aplica doar cu o singură societate. De asemenea, solicitarea de finanțare pentru Start-Up Nation România 2020 se poate face pe un singur cod CAEN iar acesta trebuie să fie eligibil în cadrul programului și autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare sau plată. 


Cheltuieli eligibile:
O serie de cheltuieli pot fi decontate, însă există și o parte care nu sunt eligibile și care vor rămâne în seama beneficiarului.Dintre cheltuielile eligibile pentru decontare amintim aici cheltuielile privind comisionul  pentru Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM). Alte cheltuieli cu taxe, avize, comisioane sau cheltuieli pentru ambalaj, transport, punerea în funcțiunea echipamentelor achiziționate sau cele privind instruirea personalului pentru folosirea acestora nu sunt  eligibile pentru decontare. 


Consultanță:
Venim în sprijinul tău cu o consultanță specializată privind accesarea fonduri europene nerambursabile prin programul Start-Up Nation 2020. Apelează cu încredere la consultantul tău cu experiență în accesarea fondurilor europene, compania ODAS Global Consulting, care te va ajuta cu pregătirea dosarului și alcătuirea unui plan de afacere!

Articol preluat de pe: https://www.odasglobalconsulting.net/


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free