Your slogan here

Inovare în companii

Programul Operaţional Regional ”Creşterea Inovării În Companii”Programul Operaţional Regional ”Creşterea Inovării În Companii Prin Sprijinirea Abordărilor Multisectoriale Rezultate În Urma Implementării “Inițiativei Regiuni Mai Puţin Dezvoltate”, 2014-2020 în România are ca obiectiv specific creşterea inovării în companii, prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei ”Regiuni mai puţin dezvoltate”.

Beneficiarii eligibili pentru acest program sunt: infrastructura de inovare şi transfer tehnologic (IIT), inclusiv PST, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Iniţiativa constituirii unei entităţi IIT poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universităţilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România sau unități și instituții de drept privat.

Între aceste entități se pot stabili parteneriate de colaborare, de exemplu între ITT, PST și alte entități private, inclusiv parteneriate între componentele quadruple helix (autorități/ instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural, stabiliţi conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Activități eligibile:

Prin intermediul acestui apel de proiecte sunt sprijinite activitățile specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile prioritare identificate în Strategiile de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest.

Categoriile de activități care se stabilesc sunt:

În etapa 1, ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare, după cum urmează:

 • Ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare, cum sunt activități de cercetare industrială (cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică) din categoriile cercetare aplicată/industrială, dezvoltare tehnologică, respectiv cercetare precompetitivă și competitivă;
 • Activități de dezvoltare experimentală, din categoriile: dezvoltare experimentală, activități de testare;
 • Activități de realizare de studii de fezabilitate, în scopul realizării de transfer tehnologic;
 • Alte activități legate de obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, achiziția de servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare dezvoltare, achiziția de servicii de cercetare contractuală, achiziția de servicii de sprijinire a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share.

În Etapa 2, ajutor de stat regional și ajutor de minimis, unde ajutor de stat regional înseamnă activităţi de investiţii în active corporale și necorporale, dacă acestea constituie o investiție inițială în sensul de:

 • Creare a unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă; 
 • Extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă;
 • Diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă.

Diversificarea serviciilor / producţiei presupune că noile servicii / produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă (identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la ghidul solicitantului de finanțare).

Ajutorul de minimis presupune achiziţionarea de servicii-suport pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiect, respectiv pentru:

 • Activităţi de omologare, certificare şi standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale şi/sau intelectuale
 • Activităţi de formare de personal calificat pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe antreprenoriale şi tehnologice
 • Activităţi de comercializare, studii de piaţă, activităţi de marketing, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse şi module de co-creare produs, activităţi de stimulare a cererii, activităţi de internaţionalizare (participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand;
 • Activităţi pentru pregătirea documentaţiei, managementul de proiect
 • publicitate, comunicare şi vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în urma introducerii rezultatelor cercetării;
 • Informare şi publicitate pentru proiect

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect, pentru tipurile de ajutoare de stat, inclusiv pentru ajutorul de minimis, corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare şi de investiţii în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării este de minim 500.000 euro și maxim de 10.000.000 euro.

Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este de maximum de 200.000 euro. Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de acest tip primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi.

Firma de consultanță ODAS Global Consulting SRL se poziționează ca lider de varf în consultanta accesare fonduri europene, pornind de la cele coordonate de Autoritățile Românești de Management până la fondurile coordonate de Comisia Europeana sau de agenții Internationale.Având experiență de consultanțădar șiîn pregătirea și depunerea de dosare pentru finanțare prin fonduri nerambursabile, firma de consultanță ODAS Global Consulting SRL vă stă la dispoziție pentru întocmirea tuturor formalităților necesare unui proiect de finanțare.

Pentru mai multe detalii, puteți să accesați: https://www.odasglobalconsulting.net/

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free