Your slogan here

Growth - grădinițe private

Prin programul guvernamental inițiat în 2019 „gROwth - investim în copii, investim în viitor” s-a dorit instituirea unui serviciu de interes economic general în cadrul căruia se acordă finanţare nerambursabilă pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi asigurarea în cadrul acestora a învățământului preşcolar de specialitate. 

Programul a fost gândit având în vedere, în perspectivă, asigurarea unor condiții de creştere sănătoasă a copilului preşcolar și în scopul unei dezvoltări armonioase a personalităţii acestuia, și dorind să contribuie la crearea abilităţilor de comunicare şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi a capacităţilor sportive complexe ale copiilor.  


Schema de ajutor de minimis din cadrul programul „gROwth - investim în copii, investim în viitor” urmăreşte încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor și al asigurării accesului la acestea, prin stabilirea unor tarife suportabile. În cadrul acestui program firmele private sau organizațiile neguvernamentale vor putea obține de la stat fonduri nerambursabile de maximum 500.000 EUR fiecare pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv.  Banii vor putea fi accesați de către persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiilor sau cluburilor sportive. Ajutorul nerambursabil acordat de stat firmelor beneficiare va fi de maximum 500.000 EUR pe întreprindere, și va acoperi cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale. 


În ceea ce privește contribuţia proprie a beneficiarului, aceasta va trebui să acopere diferenţa necesară finalizării şi funcţionării corespunzătoare a proiectului de investiţii. Beneficiarul va avea obligaţia sa facă dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase pentru respectarea prevederilor de mai sus, fără ca acestea sa facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finanţare.Schema de ajutor de ajutor de stat va fi multianuală, derulată până la data de 31 decembrie 2020.


Între condițiile suplimentare necesare pentru „gROwth - investim în copii, investim în viitor” se menționează, între altele, ca activitatea în grădiniţele cu profil sportiv, realizate în cadrul acestui program, să fie menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare. În caz contrar, investitorul va fi nevoit să ramburseze suma obţinută ca ajutor de minimis.  Alte mențiuni sau condiții specifică faptul că beneficiarilor acestor tipuri de finanțare le va fi interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea acestui tip de ajutor. În caz contrar investitorul va fi nevoit să ramburseze suma obţinută ca ajutor de minimis în cadrul acestei scheme. Mai mult, proiectele de investiţii beneficiare ale acestui program trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea acordului de finanțare. Se acordă în schimb o serie de gratuități, dintre care o parte menționate vor fi acordate de către beneficiari pentru preşcolarii înmatriculaţi, ai căror familii au un venit salarial pe persoană sub salariul minim brut, la momentul depunerii cererii de înscriere, iar gratuitatea va fi valabilă pe durata unui an de învăţământ. 


Dacă dorești finanțare prin fonduri nerambursabile prin programul „gROwth - investim în copii, investim în viitor” și ai nevoie de întocmirea unui plan de afacere și de verificarea îndeplinirii condițiilor necesare acestei finanțări, îți stăm la dispoziție cu consultanță de care ai nevoie.


Dacă dorești să afli mai multe informații, accesează cu încredere: https://www.odasglobalconsulting.net/
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free